Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.06 18:15 - Тълкуване на книгата Даниил 12-та гл. І част
Автор: karev2 Категория: Други   
Прочетен: 70 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 27.07 15:18


ТЪЛКУВАНЕ НА КНИГАТА НА ПРОРОК ДАНАИЛ 12-та гл. (част І)

„И в това време трябва да се изправи Михаил, великият принц, който стои (гледа) над синовете от вашите хора, и ще бъде време на беда, каквато не е била, откакто се е появила нация, до това време; и в това време вашите хора ще бъдат избавени – всеки един, който е намерен записан в книгата.“

От Дан.11:40-45 към Дан.12:1 има промяна във фокуса: - от „подлия (презрения) цар“ (алюзия за планетата Сатурн, даваща голямата си сила на „царя от Север“- планетата Меркурий; ср. Откр.13:2г) - към „великия принц Михаил“ (планетата Венера), небесният принц, който като „свят страж“ (виж Дан.4:13) гледа (стои) за народа, живеещ в Земята Юдея.

„И в това време“ – изразът е вариация на „ha‛et hahi“ „в това време“ и се среща три пъти в този стих, а думата „‛еt“ „време“ се среща четири пъти. В най- общ смисъл изразът „в това време“ се отнася до „времето на края“ (виж Дан.11:40-45). „Времето на края“ е описано в Дан.11:40-45 като царуването на Антихриста и неговия терор, до момента, когато анти-богът (антихристът) ще отиде „към своя край и никой няма да му помогне“ (виж Дан.11:45).

„Трябва да се изправи“
 - в този стих има игра на думи, основана на глагола „‛amad“ „да стоя“. Архангел Михаил (еврейско прозвище на планетата Венера), който непрекъснато заставал като небесен „свет страж“ (виж Дан.4:13,17) и закрилник над народа на Яхве [името „YHWH“ било древно прозвище на планетата Юпитер; вероятно името е обърнато (евреите четат от дясно на ляво) от индуското „sHiWaHY“ или Шива/Седмият, т.е. планетата Юпитер] и на пр. Данаил, в края на времето пак ще се изправи (издигне), заемайки своята съдебна длъжност и военна отговорност (ср. Ис.Нав.5:13; ср. Откр.10:1; 18:1). Този единствен акт обяснява защо „презрения цар“ (виж Дан.11:21) внезапно ще достигне до своя край (виж Дан.11:45): - Това ще се случи поради възхода на Михаил.

„Михаил, великият принц“
 – в Дан.10:13 Михаил е наречен „един от главните князе“, докато в Дан.10:21 се казва „вашият принц“. Прилагателното „ваш“ е в множествено число – „вашите хора (люде)“ и се отнася до народа на пророк Данаил, т.е. за евреите. В този стих Михаил е наречен „ha ssar haggadol“ „великият (големият) принц“. Първоначалният доклад за победата на Вавилонския цар Навуходоносор ІІ (виж Дан.1:1,2) над град Ерусалим, едва тук – в Дан.12:1, бива балансиран с разказа за крайната победа на княз Михаил - „Ангелът на Яхве“ (виж Пс.34:7) 
принцът на „възлюбения град“ Ерусалим. (ср. Откр.20:9). {Според „Мидраш“ (равински тълкувания на Тората) Ангелът на Господа (Яхве), който застанал като огнена стена м/у израилтяните и египтяните в нощта на Изхода от Египет (виж Изх.14:19,20), бил Михаил (виж „Aggadic Midrash“, Pirkei De-Rabbi Eliezer, Ch. 42, § 4).}

„Който стои (гледа) над синовете от вашите хора“ - или „който защитава синовете на твоя народ“. Думата „синове“ тук функционира като съществително родство, което не трябва да се превежда буквално.

„И ще бъде време на беда“
 – на иврит същият израз „sa·rah“ „беда“ („бедствие“) е използван и в Ерем.30:7. В Библията времето на края е тясно свързано с концепцията за Божия Съд, по време на който Бог ще накаже непокаяния свят. Когато пророкувал за кризата в края на времето, Господ Исус Христос споменал следното: - „Защото тогава ще има голяма мъка (скръб), небивала от началото на света до сега и каквато не ще има.“ (виж Мат.24:21; ср. Марко 13:19).

„Каквато не е била, откакто се е появила 
(тази) нация, до това време“ - думата „goy“ „нация“ на иврит е в единствено число. Предстоящото събитие ще има исторически паралел с времето на язвите при Изхода на евреите от древен Египет. Подобен текст, с много сходна формулировка, на иврит се открива в Изх.9:24: - „Така имаше град и огън размесен с града, град много тежък, небивал в цялата земя на Египет, откакто той е станал нация.“ (виж Изх.9:18; ср. Втор.4:32; Йоил 2:2).

И в това време вашите хора ще бъдат избавени“ – въпреки, че Михаил е великият принц, той не пречи на това верните да понесат страдания; по- скоро той ги издига (спасява) изсред (и въпреки) тях.

„Всеки един, който е намерен“ -
 фактът, че имената на верните са „намерени“ предполага предварителен запис. Божествения Съд в „края на времето“ е споменат и в Ерем.50:20: - „И в ония дни, и в онова време, казва Яхве, беззаконието на Израил ще се потърси, и не ще го има, И греховете на Юда, и няма да се намерят; защото ще простя на оцелелите, които оставям.“

„Записан в книгата“
 - текстът от Дан.10:21 споменава „книгата на истината“, двете съдържат препратки към Дан.11-та глава и по този начин образуват едно включване. Това е „Книгата на живота“ (виж Изх.32:32,33; Пс.69:28; ср. Откр.3:5; 17:8; 21:27), „Книгата на възпоменанието“ (виж Малах.3:16) и „Книгата на Яхве“ (виж Исая 34:16а).

„И много от тези, които спят в праха на земята, ще събуди за живот вечен, а онези (други) за вечен срам (и) презрение.“

„И много“
 - иврит съществителното „rabbim“ „много“ се използва три пъти в предходната глава (виж Дан.11:14,33,39). Същата дума е употребена и в Дан.9:27, където Месията сключва завет с „много“. Думата е всеобхватна и означава „всичко“ (ср. Втор.7:1; Исая 2:3; 52:14,15; 53:11,12).

„От тези, които спят в праха на земята, ще събуди“
 - съществителните имена – „земя“ и „прах“, макар и в малко по- различна форма на иврит, се споменават заедно в историята за създаването на Адам (виж Бит.2:7), както и в историята за грехопадението (виж Бит.3:19). Събуждането на „онези, които живеят в праха“ идва от книгата на Исая: „Твоите умрели ще оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е като росата по тревите, и земята ще предаде мъртвите.“ (Исая 26:19). „Когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост?“ (Йов 38:7) Точно както грехопадението било обрат на Сътворението, така и възкресението е нещо като ново творение, което обръща последствията от падението на човеците. [Не съществува единодушно съгласие сред съвременните учени, че възкресението на физически лица от мъртвите е в полезрението на текста в Дан.12:2. В друг смисъл, много по- вероятно е тук да става дума за функционирането отново (одушевяването и „оживяването от мъртвите“) на „градината“ от древни „дървета“ – пирамидите, създадени „от прах (пръст) из земята“ (виж Бит.2:7), сакрално наречени и „човеци“ (виж Бит.1:26,27), „които спят в праха на земята“, и в чийто ноздри влизал Дъхът/Духът от Яхве/Юпитер.]

„За живот вечен“
 - оригиналът казва „ḥay·ye ‛olam“ „живот вечен“, израз, който се среща само тук, в еврейската Библия. В еврейския ум всяка абстрактна идея, включително и вечността, била трудна за разбиране. Поради тази причина първоначалното значение на съществителното „olam“ би било „много, много дълго време“ или „неопределено дълго време“.

„А онези (другите) за вечен срам“
 - оригиналната иврит дума „ḥa·rapot“ „срам“ е дадена тук в множествено число, като „интензивна пълнота“, което означава усещането за голям срам (т.е. ще бъдат напълно посрамени); относно другите виж Откр.22:5а). [Когато преди греха „човекът и жена му“, т.е. Голямата пирамида (ГП) в Гиза, Египет и Храма в град Ерусалим (ХЕ), Израел, слушали (били послушни на) Гласа на Яхве/Юпитер, те нямали нужда нито от някаква защита „дрехи“, нито имали (изпитвали) срам (виж Бит.2:25).]

„(И) презрение“
 - докато предишното съществително „срам“ е често срещано в еврейската Библия, думата „dir "on“ „презрение“ е рядка и най- вероятно идва от книгата Исая: „И като излязат те ще видят труповете на човеците, които са престъпили против Мен. Защото техният червей няма да умре, нито ще угасне огънят им и те ще бъдат гнусни (презрени) на всяка твар.“ (Исая 66:24; ср. Исая 2:3; 26:9). Основната концепция тук е „отблъскване“. {Тук става дума и за пирамидите по земята [„човеците, които са престъпили против Мен (Яхве)“ (виж Исая 66:24а)], свързани след грехопадението с гласа [и след Потопа пирамидите/човеците „употребяваха един език и един говор“ (виж Бит.11:1,6а)] на планетата-дракон на Злото – Сатурн/Сатана; те ще отидат в много дълго - „за хиляда години“ (ср. Откр.20:2-7) в забвение (презрение); (виж Пс.44:7; ср. Ерем.51:47).}

„И онези, които са мъдри, ще сияят, подобно на яркостта на небесния свод, и много от тези, които се обръщат към правдата, като звездите, завинаги и всякога.“


„И онези, които са мъдри“
 - коренът „skl“ „да бъда мъдър“ е един от ключовите термини в книгата Данаил 1-ва, 9-та и 11-та глави, където той описва важно качество, дадено от Бог на верните (виж Дан.9:22).

„Ще сияят, подобно на яркостта на небесния свод“
 - буквално текстът казва, че „мъдрите (разумните) ще сияят (ще светят ярко), като яркостта (блясъка) на небесния свод (твърд)“, като това е „ra·qi·a“ небесния „простор“ („твърд“) в книгата Битие (виж Бит.1:7). В Библията понятието за светене на човеците (в друг смисъл – светенето на пирамидите) е пряко обвързано с Божественото присъствие вътре в тях (виж Изх.34:29; Лука 9:29-31; ср. Йоан 14:23). Според Матей 13:43 след Второто пришествие на Исус Христос „праведните ще светят (блестят) като слънцето в царството на своя Отец“. Тук се вписват следните думи на мъдрия човек: „Пътят на праведните е като първия проблясък на зората, свети все по- ярко, до пълната светлина на деня.“ (Пр.4:18).

И много от тези, които се обръщат към правдата“ - според Исая 53:11 страдащият „слуга ще оправдае много“, докато в Дан.11:33 се казва, че „мъдрите от хората ще инструктират много; и въпреки това, ще паднат с меч, и пламък, от плен, и грабеж“. Коренът е „sdq“ „да бъде праведен“ се намира на друго място в книгата, най- вече в Дан.9-та гл., където той описва Яхве като праведен в контраст с грешните човеци. Тази дума се използва в Библията и като юридически термин. В този стих „ham·mas·ki·lim“ „тези, които са мъдри“ и „mas·di·qe  ha·rab·bim“ „много от тези, които се обръщат към правдата“, са споменати в паралелизъм и се отнасят към една и съща група човеци. В Дан.4:27 пр. Данаил призовал цар Навуходоносор ІІ да направи „това, което е правилно“. По този начин Дан.4:27 и Дан.12:3 са свързани помежду си, чрез използването на един и същ корен „sdq“ „да бъде правилно“. {Тук отново става дума за мрежата от древни съоръжения - пирамиди/човеци, по земята, които ще се обърнат към правдата, като (отново ще) слушат Гласа на Яхве/Юпитер (ср. Бит.3:8,10) и ще функционират според „това, което е правилно“, и което е било отначало (ср. Мат.19:8в). [Въпреки съвета на пр. Данаил цар Навуходоносор ІІ (тип на Антихриста) надменно свързал образа/пирамидата, която направил (виж Дан.3:1), не както е право (праведно – живот, изпълнен с Божественото присъствие) – обърната към (чуваща и слушащаГласа/Словото на Яхве/Юпитер, а свързал пирамидата с гласа на змията Сатана/Сатурн, като викащо (провикващо се със силен вик) към небесата велико, скаларно оръжие, предназначено за унищожение и смърт на хора – като „пламенна огнена пещ“ (виж Дан.3:6) и като мрачен ров (ср. 2Петр.2:4) на планети („ангели“), разкъсващи като зверове/лъвове (виж Дан.6:16а) и, подобно на своята пирамида – от човек се превърнал в звяр (виж Дан.4:29-33; ср. Йов 37:7,8; Откр.13:18).]}

„Като звездите, завинаги и всякога“
 - думата „hakkokabim“ „звездите“ пасва добре на месопотамския произход на текста, защото хората, които живеели там, били известни със своя поглед към звездите (виж Бит.15:5; Числа 24:17). Текстът не казва, че мъдрите стават звезди, а че сияят (блестят) като звездите. [Явно, когато функционират правилно пирамидите смесват вибрации (енергии) и излъчват светлина от звездата Юпитер (виж Числа 24:17; ср. Откр.22:16), от едната страна, и от звездата Слънце – „Стария по дни“ (виж Дан.7:13), от другата (виж Бит.1:3; ср. Откр.22:1-5) и това е добро (виж Бит.1:4а).]

„Но Вие, Данаиле, затворете думите и запечатайте книгата до времето на края, когато много ще тичат до там и обратно, и ще се увеличи знанието.“


„Но Вие, Данаиле“ 
- обикновено във втората половина на книгата първо лице единствено число на местоимението се използва заедно с името на Данаил, за да се потвърди истинността на виденията (виж Дан.7:15, 28; 8: 1, 15, 27 и т.н.). В този случай употребата на местоимението от второ лице служи за същата цел.

„Затворете думите и запечатайте книгата“
 - двата императива се използват паралелно, но се отнасят не към две различни действия, а към една единствена команда „затвори, т.е. запечатай“. [Такъв акт на запечатване на „рова на лъвовете“, т.е. във вътрешността на образа/пирамида, която цар Навуходоносор ІІ съградил (виж Дан.3:1), в който бил хвърлен пр. Данаил, е споменат и в Дан.6-та гл. (виж Дан.6:17).] Докато цилиндричните пломби били използвани в Месопотамия, а печати с формата на скарабеи в Египет, запечатване с пломби-печати били използвани най- вече в Сирия и Палестина. Временното запечатване на книгата е необходимо за запазване и автентичност, тъй като времето на края е на далечно разстояние (2300 години след 22.12.165 г.пр.Хр.) в бъдещето (виж Исая 8:16; Ерем.32:11,14; Дан.8:26; 9:24; ср. Откр.10:2а). Изпълнението на пророчествата от тази пророческа книга във времето на края ще потвърди нейната достоверност и надеждност. (За обратната заповед - виж Откр.22:10.)

„До времето на края“
 - някои еврейски коментатори приемат този израз като – „до месианската ера“. В контекста на пророческото повествование в Книгата на пр. Данаил това е период от време, който ще настъпи след изтичането на 2300 години (виж Дан.8:13,14; 12:7-9).


„Когато много ще тичат (ще търсят) до там и обратно (тук и там)“
 - вербалният корен на иврит „so·te·tu“ „да отида тук и там“ се разбира по различни начини, включително и като интензивен акт на търсене. Смисълът, който е най- близък до Дан.12:4, сякаш се намира в един пасаж от Книгата на пр. Амос, където се описва акт на скитане в търсене на Словото на Яхве (виж Амос 8:12). Така, в този контекст, глаголът описва интензивното търсене, чрез написаното в Книгата на пр. Данаил, в опит да се схване пълния смисъл на божественото послание (откровение). С очите си и с ушите си много хора ще отидат тук-там из текстовете на Книгата на пр. Данаил, за да разберат божествено разкритите думи на пророчеството. Времето на края ще се характеризира с интензивно търсене на пророчества в тази и в другите пророчески книги. Тези, които ще изучават думите на това откровение, са описани като много, термин, който по- рано се е виждал, че се отнася до Божия народ, който идва не само от еврейската нация, но и от езичниците. [В друг смисъл, във времето на края, пирамидите „човеците“, с техните очи-уши (неземни, скъпоценни камъни/кристали в тях), ще търсят Гласа на Яхве/Юпитер, но няма да го намерят, защото Той (Юпитер) ще бъде временно смълчан (ср. Исая 53:7) и прободен (ср. Пс.22:16) от свой „близък приятел“ (алюзия за планетата Сатурн/Сатана) – този подъл човек, предател-злодей, който (някога, фигуративно) ял Хляба на Живота (виж Бит.3:1-5) от ръката на Яхве (виж Пс.41:9; Исая 59:1,2; ср. Йоан 13:18,26,27).]

„И ще се увеличи знанието“
 - оригиналният иврит текст казва „wе·tir·beh  had·da’at“ „ще се увеличи знанието“. Съществителното „da’at“ „знание“, за което тук става въпрос, е едно конкретно знание - това за Божието пророческо откровение. Коренът „td“ „да знам“ се използва в книгата (виж Дан.9:25а) в комбинация с корен „skl“ „да бъдем мъдри“. Увеличение на знанието в един всеобщ смисъл може да се подразбира в това твърдение, но това би било схващане на текста само на едно второстепенно ниво, тъй като основният вид знание е пророческо, свързано на първо място с откритията, дадени някога на пр. Данаил.

{Конкретно – знанието за това как слушат Словото Господно (на Яхве/Юпитер) двамата: – „човекът (ГП) и жена му (ХЕ) (виж Бит.2:25) – Голямата пирамида (ГП) в Гиза, Египет – „мъжът“ (виж Бит.1:27) в съответстваща хармония (или в гняв) с Храма в град Ерусалим (ХЕ), Израел – „жената“, това знаниевъв времето на края, ще се увеличи (ср. Исая 34:16). Дан.12:1-4 се прилага към изгряването (повдигането) на „великият принц (княз) Михаил“ (алюзия за хелиакалния изгрев на планетата Венера, в деня на зимното слънцестоене, на всяка първа година от нейните 8 годишни цикли, когато лъчите й прониквали в и освещавали, Светая Светих на ХЕ) (виж Дан.12:1) и следва събитията, описани в Дан.7-ма, 8-ма и 11-та глави. Праведните ще бъдат избавени от „огнената пещ“ на Смъртта – гибелно излъчване от Дракона Сатурн, даващ „огъня от небето“ на богохулното говорещия „малък рог“ (Голямата пирамида в Гиза, Египет – „железарската пещ“ (виж Ерем.11:4); чутовна по мощ енергия, която от Египетската земя ще премине през земите на Едом, Моав и (през източната част от земята на) Амон по пътя си към Славния Свят хълм – за да нахлуе като потоп в Храма на Сион, в град Ерусалим, Израел) [ср. Дан.3-та гл. – избавени били Анания/символ на Слънцето, Мисаил/символизиращ Венера и Азария/символ на Луната (ср. Откр.12:1), а в Дан.6-та гл. – избавен бил и Данаил, който бил възприеман от персийските князе, и сатрапи, като символ на Съдията Юпитер]. Това издигане на великия принц (княз) Михаил от изток, ще предшества най- грандиозния момент в края на историята, когато „камък се е отсякъл от планината, не с ръце“ – т.е., когато свръхестественият камък (алюзия за Гласа на Камъка Господ-Бог Яхве/Юпитер) ще удари образа (алюзия за ГП) (виж Дан.2:34,35,44,45; ср. Откр.13:14,15). „И ще удари Яхве Египет, и като го удари ще изцели; и те (човеците) ще се върнат към Яхве. И Той ще бъде умоляван от тях, и ще ги изцели.“ (Исая 19:22; виж Исая 19-та гл.). По този начин огромните неприятности в „края на времето“ ще обърнат последното „горко“ или „утеснението на Яков“ (виж Ерем.30:7), по времето на което („горко“) светиите ще бъдат предадени на смърт (виж Откр.13:15). Най- накрая ще има голям и славен обрат в историята (ср. Естир 7:9,10), когато коварните търговци (виж Исая 24:16-22) (Сатурн и ангелите му – Марс и Меркурий) ще бъдат свалени (може би, на нови, по- вътрешни, спрямо орбитата на планетата Земя около Слънцето, орбити или напълно отстранени от бинарната Слънчево-Юпитерова планетарна с-ма?), и никой от тях не ще получи никога повече (или за много дълго време - виж Откр.20:7-10) власт - нито на Небето, нито на Земята (виж Малах.4:1; ср. Наум 1:9; Исая 54:17).}
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: karev2
Категория: Други
Прочетен: 9594
Постинги: 13
Коментари: 0
Гласове: 3
Архив